Stiri

Cum poate fi controlată eficient activitatea de gestionare deseuri?

Activitatea de gestionare deșeuri rămâne o temă de actualitate din perspectiva protecției mediului pentru foarte multe state europene. Utilizarea resurselor naturale și generarea deseurilor provoacă multiple presiuni asupra mediului, acest lucru impunând noi măsuri de îmbunătățire aplicate atât la nivel național, cât și mondial pentru a asigura protecția mediului și a sănătății populației. 

Astfel, pentru a dispune de un control mai eficient al activității de gestionare deșeuri, legislația națională de mediu prevede efectuarea unor raportari deseuri

Ce implicații prezintă aceste raportări la nivelul managementului de mediu implementat de companii?

Raportarile de mediu prezintă numeroase implicații la nivelul managementului de mediu aplicat de întreprinderi, pe fondul facilitării modului de control al cantității de deseuri generate din activitatea desfășurată.

Cele mai citite articole

Managementul mediului are un rol vital în asigurarea unui nivel înalt de protecție mediului. Clienții, angajații și partenerii de business se așteaptă ca entitățile economice să își gestioneze activitățile în maniera în care să nu producă efecte negative asupra mediului.

La nivel de organizație, aceste raportări reprezintă un punct de referință în fixarea unor strategii și demersuri privind îmbunătățirea performanțelor de mediu. Pe fondul acestor raportări, operatorul economic va putea să:

  • Introducă noi metode de eficientizare în privința consumului resurselor disponibile, abordând o conduită mult mai responsabilă;
  • Acorde atenție deosebită manierei în care are loc procesul de colectare selectivă a deșeurilor;
  • Aplice măsuri de prevenire/ scădere a volumului de deșeuri rezultate în urma desfășurării proceselor operaționale;
  • Întocmească o evidență amănunțită privind cantitatea și tipul de deșeuri generate din activitate.

Ce trebuie să urmărească operatorul economic în cazul măsurii obligatorii de raportare deșeuri?

Potrivit noilor reglementări de mediu, toți generatorii și/sau deținătorii de deșeuri sunt obligați să întocmească și să transmită raportarea anuală a deșeurilor către ANPM. Cele mai importante aspecte pe care trebuie să le cunoască aceștia sunt următoarele:

  • Termenul limită de transmitere – evidența deșeurilor trebuie depusă de către toți operatorii economici până la data de 15 martie a fiecărui an sau după caz, la cererea autorităților responsabile cu protecției mediului;
  • Maniera de raportare – Raportarea anuală a deșeurilor se efectuează atât în format fizic (pe hârtie), cât și în electronic, cu ajutorul platformei SIM – Sistem Integrat de Mediu;
  • Accesul pe platforma SIM – accesul în Sistemul Integrat de Mediu este permis în urma obținerii datelor de autentificare. Pe portalul ANPM există secțiunea de înregistrare, în care se regăsește un formular electronic special creat pentru solicitarea unui cont de acces în vederea efectuării raportărilor anuale;
  • Sancțiuni în cazul nerespectării obligației de raportare – în situația în care agenții economici nu respectă obligația de efectuare a raportărilor de mediu, conform cadrului legal, ei vor suporta sancțiuni de natură financiară.

În concluzie, raportările de mediu contribuie la o monitorizare eficientă a activități de gestionare deșeuri. Ele prezintă un rol definitoriu în creșterea implicării companiilor față de mediu și în îmbunătățirea performanțelor din această perspectivă.

Cele mai citite articole